Type to search

พิฆเนศมหาเทพไอยรา

พิฆเนศมหาเทพไอยรา – วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


พิฆเนศมหาเทพไอยรา

เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ เวลา 19.50 -21.20 น. พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทางช่อง 8