Type to search

Happy Birthday

Happy Birthday – วันที่ 23 ธันวาคม 2561

Happy Birthday

Happy Birthday

ต้นไม้ เด็กหนุ่มผู้ไม่เคยได้รับการฉลองวันเกิดสักครั้งในชีวิต จนกระทั่งในวันเกิดครบรอบอายุ 17 ปีของต้นไม้ ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ต้นไม้ได้ของขวัญวันเกิดจากพ่อเป็นห้องนอนเก่าของ ธารน้ำ  พี่สาวที่ฆ่าตัวตายในวันเกิดของเขา เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในซีรี่สื Happy Birthday (วันเกิดของนาย วันตายของฉัน) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  ออกอากาศเวลา 20.30 น.-21.45น. ออกอากาสทางช่อง GMM25